Till sanna Edhins blogg

Läs om vad som händer 2011 beträffande påhopp på alternativmedicien i Sannas blogg.

Och läs gärna min gamla artikel här nedan. Den tycks fortfarande ha aktualitet.

Länge leve kvacksalveriet!

Alternativmässan i Liljeholmshallen, Stockholm, 1-2 nov 08 blev som vanligt en fest för alla oss kvackare, bluffmakare och lurendrejare.
Knäppskallarna firade triumfer. Osanningarna skimrade som juveler. Dumskallarna stod i kö för att låta sig bedragas. Pengarna skyfflades in. De stackars bedragna folket lämnade mässan så gott som barskrapade, sjuka och olyckliga. Kvacksalvarna, däremot, sken av belåtenhet med sina stinna magväskor.

Eller: många sökte sig till Liljeholmshallen dessa dagar. Som vanligt blev det en fin helg, för både utställare och besökare. Många är de, som besöker denna mässa regelbundet, och som uppsöker sina favoriter bland utställare och föredragshållare, eller passar på att pröva något nytt. Ofta tar de med sig vänner och bekanta, som de rekommenderar att försöka pröva på.
Alla är kanske inte lika nöjda, och åsikterna går väl isär. Men var gör de inte det? Mässan har högt i tak.


Samma helg som mässan i Stockholm gick av stapeln lyssnade jag i radio på två presentationer av en och samma bok:  ”Salvekvick och kvacksalveri- alternativmedicin under luppen” av Simon Singh och Edzard Ernst.
Två medicinska forskare uttalade sig: Martin Ingvar, professor i integralmedicin, och Mats Lekander, psykolog. De har, gemensamt, skrivit förordet till den svenska översättningen av boken.
Lekander avfärdar aku-punkturen med att han själv inte ”tror” på det grundläggande systemet av meridianer! Skall denna tro föreställa en vetenskaplig hållning????
Ingvar prisar skolmedicinens överlägsna ”sanningssökande” som en garanti för dess trovärdighet. Båda undviker dessutom att nämna någonting alls om läkemedelsindustrins relation till pengar och kapital.
Ingvars resonemang kan sammanfattas med: Alternativmedicinare är, i bästa fall, ovetenskapliga men snälla. Därför kan skolmedicinen lära sig något av deras attityd, eftersom patienten i den vanliga vården ofta kan känna sig försummad!
Jag fick också höra hur man ger ”sockerpills-nålar” för att undersöka placebons effekt inom akupunktur. Myndigt förklarades att nålarna antingen var av cylinder-typ, eller vanliga nålar som sattes in strax bredvid punkten!
Den som använder cylinder-nålar i ”sockerpills-syfte” är ganska fel ute. Även en cylindernål har nämligen effekt, om än i lägre grad, liksom – den nål som sätts in bredvid punkten.
.
Den som sett nålens effekt i själva huden kan ha anledning att förundras. En korrekt insatt nål åstadkommer nämligen en mycket speciell, för blotta ögat synlig, kraftull sammandragning av huden. Den snett insatta nålen åstadkommer något liknande, dock inte med samma styrka.

Jag har inte hunnit läsa boken. Men jag har gått igenom de olika metoderna och hur de presenteras av bokens författare. Metoderna finns uppdelade i tre kategorier: Metoder som fungerar, dvs som skolmedicinen kan erkänna, metoder som fortfarande anses tveksamma, och rena bluff-metoder.
Meditation
Det förundrar mig att boken nämner meditation bland de alternativa metoder som fungerar.
När jag lärde mig meditera för många år sedan, varnades det nämligen kraftigt för denna syssla, såväl av de naturvetenskapligt skolade, som av präster och religiösa människor. Att meditera kunde nämligen leda till galenskap!

Placebo
Vi är många som förundras över denna fantastiska placebo, som ständigt dyker upp som begrepp i de vetenskapliga sammanhangen. Om vi drar ut logiken av resonemanget till dess yttersta konsekvens, skulle ju inga mediciner eller behandlingar alls vara nödvändiga. Såväl skolmedicinen som kvackeriet kan slänga sina metoder,piller och salvor i skräphögen, eftersom omsorg och vänligt bemötande, samt lagom tro, tycks vara allt som behövs för att en sjukdom skall läka.
Vad är placebo? Det finns en definition, men knappast någon verklig forskning värd namnet, på placebon i sig. Framför allt verkar det vara ett begrepp som skolmedicinen tar till i manipulativt syfte
”Om det gick att förstå människan som fysiologiskt system så att man kunde systematiskt använda de mekanismer som verkar i det som kallas placebo så är jag övertygad om att om patienterna ställdes inför valet att få bli friska genom placebomekanismerna eller genom rejäla doser av allt annat än biverkningsfria kemikalier så skulle skolmedicinen så som den nu ser ut vara död.”

citat från bloggen ”Edris tankar” 22:a okt 08
http://edristankar.blogspot.com/2008/10/placebo-en-mjlig-port-till-en-annan.html
Läs gärna hela hans intressanta blogg med belysande kommentarer!

Tex:
Olof Åkerlund sa...
Hmm, artikeln i SvD får mig att fundera på att sätta upp en blogg igen. Det finns så mycket i den att kommentera:

* I faktarutan sägs det att Simon Singh forskat om partikelfysik, trots att han är vetenskapsjournalist till utbildningen.
Ernsts forskning om akupunktur får ligga som grund för omdömet om hela området.

* Placeboeffekten är ömsom ett störmoment, ömsom en kraft som "kan flytta berg". De verkar inte riktigt klara på vilken fot författarna vill stå.

* Beskrivningen av återupplivandet av akupunktur i Kina får det att låta som om kommunisterna enbart gjorde det för sina egna skumma syften. Det är lätt att glömma att regeringen i Kina återupplivat många traditioner som tidigare närmast försvunnit pga inbördeskrig . * - men nämner man att kommunistpartiet har ett finger med i spelet blir det genast lite suspekt.”


Aku-punkur är knappt vetenskapligt undersökt i västvärlden.

Det handlar om en omfattande metod, som används för att läka och hjälpa vid många olika sjukdomstillstånd. I västvärlden tar man bara en bråkdel av metoden på allvar, dvs den del som kan användas som smärtlindring. Alltså nonchaleras aku-punkturens  existens. I Kina, däremot, sker ständig forskning och utveckling av densamma.


”Den skolmedicinska arrogansen är faktiskt kontraproduktiv. Personer som vet att de har haft nytta av alternativmedicinska behandlingar struntar naturligtvis fullständigt i att dessa behandlingar underkänns av skolmedicinska experter. Istället börjar man undra över vad det är för fel på vetenskapens metoder som gör att de inte kan hitta de verkningar som man själv med tacksamhet upplevt. Och så undrar man också över varför ideologiska representanter för en läkekonst som i Sverige årligen lär kosta 4000 personer livet p.g.a. felbehandlingar är så oroade över de risker som tas av personer som vänder sig till alternativmedicinen. Varför engagerar de sig inte för att försöka rädda de patienter som söker sig till deras eget system. Det verkar vara en långt angelägnare uppgift.” (ur Edris blogg, okt 08)

Som tur är förekommer i dag, i vårt land, ambitiösa och välutbildade alternativ-behandlare av olika kategorier.

 Här hittar du en hemsida till effektiv metod. Läs, experimentera, och låt dig inspireras! Det är gratis, men du måste själv jobba lite. Inget svårt, men roligt och intressant:

emofree.com

http://www.akupunkturforbundet.se/