Dalai Lama (en ikon att ifrågasätta?)- och Den stora Modern

Det finns en ytlighet, en slarvighet i synen på buddhismen. Vi vill så gärna tro på våra goda hjältar. Vi glömmer att undersöka. reflektera, distansera oss. Ibland skräms jag av sådan naivitet.

Tack vare tibetanska vänner i Dharamsala hade jag möjlighet att möta Dalai Lama vid flera tillfällen.
Ofta tyckte jag att vägen till Dalai Lamas residens gav mer näring för själ och hjärta än mötet med honom. 

 

 

 

 

Buddistiska nunnor i Indien

Dalai Lama är en knepig farbror, som haft god tid att lära sig en retorik som går hem i västvärlden- för att därmed tillskansa sig sagda världs stöd för politik visavi Kina.
Efter många års vistelse i det exil-tibetanska samhället i Dharamsala är jag ytterst tveksam när det gäller de tibetanska traditionerna. Hierarkin är stenhård, och missgynnar inte minst kvinnor.
Dalai Lama gungar högst på den religiösa toppen, han kan ensam välja in de medlemmar i regeringen som han anser vara passande, han har en talan, både inom det tibetanska traditionerna och i världen, som inte motsvaras av någon annan i hans kultur.
Nunnornas ställning  är underorndad munkarnas. De skall se till munkarnas välfärd och passa upp på dem, när så påkallas. Jag har sett äldre nunnor springa tonåriga munkars ärenden.
Dalai Lama har en plan för framtiden. Enligt den tänker han  inte återfödas i en region som kontrolleras av Kina.
Jag kan tänka mig att han kan påverka dem det vederbör i det här fallet, dvs munkar högt i hierarkin, att söka efter nästa Dalai Lama i tex. USA. Där finns redan jordmån i form av stora tibetanska tempelanläggningar. Finansierade hur? Av västerlänningar, främst amerikaner med stora penningpåsar och existensiell/andlig nöd.
Ojämlikheten i det tibetanska exilsamhället i Indien är stor. Dalai Lama bebor ett palats med stora rum och strålande utsikt, medan det folk han säger sig värna om fortfarande har svårt att finna försörjning, och kan tvingas till att idka försäljning på gatorna.
I det gamla Tibet försörjdes klostren av bönder,  hantverkare och affärsidkare. I dagens exil-Tibet, i de kloster som etablerats i både Asien och västvärlden, byggs en speciell ”religiös välfärd” med, främst, västerländskt kapital. Arbetande tibetaner bidrar givetvis med vad de kan åstadkomma, bla för att detta ingår i deras kulturella fostran. Den som inte bidrar till klostrens försörjning blir misstrodd.  
Och: i den globala glansen av den sk. Tibetanska buddhismen glöms gärna den ursprungliga buddhismen bort. Den som inte har lamor, rinpoches, (medvetet återfödda religiösa mästare), mantras, klingande klockor, cymbaler och trumpeter mm. Som kanske heller inte alltid har världsrekord i mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen, men som ändå tål att beaktas i sin enkelhet.
Annakarin Svedberg

Ps1
Hur ser världen ut? USA vräker sig ut över den ena nationen efter den andra med vapnens rätt. Kommunist-Kina växer i ekonomisk betydelse, liksom Indien, trots landsbygdens fattigdom och konservatism. I denna värld vill Dalai Lama återfödas utanför Kinas kontroll, vilket land han avser, om något speciellt, kan vi bara gissa. Nu gissar jag USA, där en ”återfödd” Dalai Lama givetvis kan tas om hand på bästa sätt av de införstådda, tibetaner i exil eller, varför inte, vita medelklassamerikaner, eller hyfsat välbärgade svarta??? Det vore inte otänkbart, med tanke på alla vita och färgade amerikaner som övergått till den tibetanska buddhismen. Skulle han välja att återfödas bland indianer?
Denna återfödda DL kan i en framtid tänkas samarbeta med en USA- regering. Mot – kanske främst – Kina, mot arab-världen, mot allt som kan tänkas hota USAs makt – och DLs andliga överhöghet!
Detta är förstås en tanke, ett scenario. Det är inte alls säkert att DLs plan ser ut på det sättet.
Eller, det kanske den gör?
Hu! Rädde sig den som kan!
Ps2
Jag är ingen expert på tibetanska språket. Men jag har lärt mig att la betyder stor, som i Ani-la, som översätts Stora Syster (Ani=syster). Nunnor kallas ofta Ani-la. Jag har också fått lära mig att ma betyder mor. La-ma betyder alltså Stor Mor. Dalai lär översättas ”oändlig”. Alltså: Dalai Lama = oändligt Stor Moder. Intressant?! I synnerhet som nunnor sällan kallas la-ma, alltså stor moder.  I tibetansk buddhism är den stora modern man, medan kvinnan är en syster.

http://www.iivs.de/~iivs01311/SDLE/Contents.htm
Länk till intressant analys av Dalai Lamas inflytande i världen. "The Shadow of the Dalai Lama" bok av Victor och Victoria Trimundi.

http://www.american-buddha.com/index.htm Länk till stor hemsida med intressanta texter.

Ett utdrag:

 Like the Buddha, who called everything into doubt, we too should question for our whole life. But the lamas tell you not to follow the Buddha's example, telling you you're arrogant to think that you are like him. They urge you to question for about one minute, then insist that you make up your mind to rely on the lama's authority and abandon questioning for the rest of your life. As a practical matter, such questioning is as bad as none at all.

            As history unveils the future of Tibetan Buddhism in this country, we are not going to see a careful translation from Tibet to the West. Tibetan Buddhism is finished for Westerners. Along with Japanese Buddhism, Thai Buddhism, Indian Buddhism, and the rest.

            We don't need lamas. We don't need any authority figures. We don't need temples. We don't need a lot of books. We don't need to give anyone money. We don't need someone holding our hand. We have everything we need to realize our true nature already inside us, because we have our minds and individuality. We need to love ourselves, and trust ourselves. 

Tara Carreon

Från hennes artikel:

ANOTHER VIEW ON WHETHER TIBETAN BUDDHISM IS WORKING IN THE WEST

(Jag har en viss erfarnhet av buddhismen i USA, då jar deltog i en retreat i Kalifornien för några år sedan. Jag tycker att Tara Carreon mfl har sunda reaktioner!)

 

  
 

Sarasvati.Språkets och konsternas gudinna, enligt gammal indisk uppfattning. Texten på kortet säger:

"Uttryck dig med hjälp av din kreativitet." 

Länk till en spännande hemsida på engelska (Covenant of the Godess):

http://www.cog.org/