Vad händer?

På engelska kallas Dalai Lama "His Holyness." His phoneyness, säger de otrogna. Kan översättas: Hans Felighet. 

Vad händer när vi slutar tro på något, som ditintills varit nästan livsnödvändigt? 

Om någon haft en barnatro, som sedan försvunnit?

Vad händer, om alla dessa hängivna, som kysser marken framför någons fötter, en dag verkligen inte gör det längre?

Dalai Lama har tusentals hängivna, som samlas framför honom för att meditera enligt hans instruktioner. De kallar honom Hans Helighet, de lägger sig på knä och stöter pannan mot marken för att hedra honom. Tusentals gör så, samtidigt, för att de skall få ta emot hans initiationer.

Vad händer, när  alla dessa hängivna börjar reflektera över sitt eget beteende, och att de kanske är manipulerade?

Min förhoppning är att de skall finna sin egen andliga gnista och förstå att de är oberoende av dogmer och ritualer.

 

Vad händer, om vi uttrycker en livsuppfattning som går utanför alla religioners dogmer, utanför alla politiska system, utanför alla ideologier? 

Vad händer när vi finner oss själva? När vi finner en väg, där ingen tidigare tycks ha gått, och som väcker vår nyfikenhet?  

Kanske stigen leder fram till en mötesplats! Vilka finns där?

Kanske andra som lämnat alla dogmer och system för en väg där ingen förut tycks ha gått.

Vilka möten!  

Religionerna ingår i det mänskliga kulturarvet. På sätt och vis kommer vi inte förbi dem. Det är inte detsamma som att vi måste tro. Min uppfattning är att vi måste ta oss igenom deras begrepp, värderingar och påståenden för att kunna leva och vara fria i anden.