Världens bilder kan vara både skrämmande och glädjefyllda. De visar vår förmåga till fest och skönhet, men också vår oförmåga till rättvisa och balans. Vi lever på en jord fylld av skönhet. Här finns överflöd, men också armod.

På Hawaii

 
 

Skyskrapor i Denver, Colorado, USA. (Den lilla bilden föreställer en bit av Colorado-floden)

 

 

 

 

i Colorado

Hyddor i Lumbini vid gränsen mellan Indien och Nepal.