Tarotkort, historia och praktik

Magikern. Ur Stora Arcanan. Du kan meditera på kortet och finna dina möjligheter och resurser. Tarot-korten kan vara till hjälp för såväl personlig utveckling och mental träning som meditation.

Tarot-korten kan också användas för annat än att spå. 

Tarot lär från början ha varit ett filosofiskt system, tillkommet för att hjälpa människor att orientera sig i tillvaron. Det bygger på principen om de fem elementen och numerologi. Det har också kommit att relateras till astrologi. Men det lär vara svårt, för att inte säga omöjligt, att få veta något om kortens verkliga ursprung, trots omfattande litteratur.

Tarot-korten kan hjälpa dig i beslut och ge vägledning om hur du  bör handla. Jag har aldrig trott på att vi människor skulle vara något slags passiva slavar under ödet, och att vi ingenting skulle kunna göra för att påverka våra liv. Tvärtom. Vi kan göra mycket för att påverka våra liv. 

I den processen kan vi använda oss av tarot-kortens symbolik. 

Varje kort, varje symbol, är stark och tydlig. Korten har blivit mycket populära för alla som vill "spå framtiden", kanske alltför populära.Tarot-läsare finns numera i varje gathörn över hela världen. Människor söker sig till korten och deras uttydare i privata kriser och vid vägval. Är det fel? Kanske inte, men det skulle vara bättre om vi kunde gå lite djupare och använda korten med aktivt i avseende på deras symbolik.

Som tex Magikern här på sidan. Om vi mediterar på kortets inneboende kraft och betydelse under en viss tid kan det stärka vår egen inre balans och vår förmåga att lösa problem. Det är nämligen innebörden av det kortet. 

Att läsa tarot kan vara att lyssna med det "inre örat."

Vad händer under en tarot-läsning?

En tarot-läsning handlar främst om kontakt mellan två personer - tarot-läsaren och klienten. Någonting sker under själva sittningen som kanske inte händer annars på samma sätt.

Tarot-korten ger vägledning, men kan inte säga hela sanningen. Därför är kontakten mellan tarot-läsaren och klienten avgörande. 

De flesta tarot-läsare vill nog inte att klienten skall berätta för mycket om sig själv innan läsningen börjar. Korten måste tala tillsammans med intuitionen.Under läsningen uppstår något som kan kallas för en levande ström mellan läsaren och klienten. Den strömmen kommer ur bägges omedvetna, och där kan finnas information som är lika tydlig som i ett samtal, kanske till och med tydligare. Detta är förstås en tillgång, ändå kan det skapa problem. Som många säkert vet, är det inte alltid bra att veta för mycket om en annan människa. 

Men klienten kommer ju för att få veta något om sig själv? 

Jo, visserligen. Ändå kan det vara jobbigt om tex svåra trauman kommer upp, som klienten inte bearbetat eller ens vet att de finns.

Tvärtom händer också. Outnyttjade möjligheter visar sig tillsammans med vägen till hur de skall kunna användas.

En tarot-läsares främsta uppgift kan vara just detta, att se klientens outnyttjade resurser och de trauman och hinder som blockerar vägen, så att de kan röjas undan och hjälpa klienten att våga tro på sig själv.