Tema Ong Reb. Från ett harmoniskt system i universum (bilder från en "resa")

http://paradis.dinstudio.se/gallery_9.html

länken går till ett kosmiskt bildspel

Din medvetenhet kan förvandlas. Som blomman förvandlas. Eller kristallen.

Följande text finns på mitt bildspel "Tema Ong Reb":

1/Vi har alltid levat i rymdåldern.
Det är den enda ålder
Som någonsin har funnits

Tema Ong Reb
är ett kosmiskt system någonstans i universum.
2/Tema Ong Reb betyder Harmoniskt system.
Jag kom i kontakt med Tema Ong Reb på telepatisk väg och genom pendeln.
Vem förde pendeln?
-Qelompa Retvag från Tema Ong Reb.
-Vad vill du?
-Goda tankar till Qelompa Retvag.
Hon svävade ensam i sitt rymdskepp på så långt avstånd från jorden, att det inte ens skulle kunna sägas.
Jag kunde se rymdskeppet för mitt inre öga. Det var stort och vackert.
Hon förde oss in i sin vackra, harmoniska värld, och visade, att skönhet och glädje är möjligt.


3/Du har alltid levat i rymdåldern                  4/Tema Ong Reb är ett harmoniskt system i universum

5/Tema Ong Reb består av tio
planeter, alla i
harmonisk samverkan.          6/Fem av dem är befolkade. Fem är obefolkade.

7/De är Metallernas Planet, Vindarnas Planet, Eldarnas Planet,
Jordarnas och Stenarnas Planet, Vattnens Planet.

8/De fem befolkade planeterna är Reseda, där rymdskeppen byggs,Gefton Tug, där fåglarna bor,
Gefton Ohland, där  féerna trummar och simmar,Qers, Den svarta Planeten för liv och död
Och Myzåj, musikens planet av rosa kristall.              9/På planeten Reseda byggs rymdskepp

10/Planeten Reseda är kunskapens planet i Tema Ong Reb. Där byggs rymdskeppen för vidare färder.

11/Ofta hämtas materialen till rymdskeppen på någon annan planet i systemet

12/Här startar och landar rymdfarkosterna på Reseda     Hit kommer också skeppen över havet

13/Reseda har många vackra städer     14/Där finns hav där skeppen färdas.     Där finns grönska mellan städerna

15/Mellan städerna  finns vattenleder, som förbinder dem. Där färdas invånarna i små farkoster,
som de själva har byggt.

16/På Reseda möter du Tera.   Hon vill visa dig vägen till nya världar

17/Till det kosmiska universitetet kommer resenärer från alla planeter och system i universum

18/På Gefton Tug lever färggranna fåglar i enorma skaror. Där växer stora träd. De kan användas
för att skapa skeppen som färdas i Resedas kanaler.

19/Där du söker helheten Finner du den I Trädet I Resan I Fullheten I tomrummet

20/Världarna försvinner Nya världar uppstår 21/På Gefton Qers Lever fén Peona

22/Gefton Qers är den svarta planeten   I dess inre finns livets blomma

23/Din medvetenhet kan förvandlas Som blomman förvandlas Eller krisallen

24/Du, dina kamrater Ni fyller alla de kosmiska rummen Med er svävande glädje Allt är kärlek

25/Ni vidrör varandras tankekroppar Ni ger varandra kärlek

26/I Peonas salar Är du inbjuden att Göra dina egna vandringar och upptäckter Dina egna möten

27/Fén Karut trummar på Gefton OhlandHon trummar för livet och för dödenFör hjärtats resa

28/Peona lär dig resaGenom okända världar

29/Fén Peona har kunskaper om liv och död

30/Hos Peona möts elementen i ständig förvandling

31/Du återkommer Du landar Du lyfter på nytt

32/Du möter nya väsen och varelser Ibland skrämmande sköna De berör nya skikt i din djupa medvetenhet De öppnar de dörrar som aldrig var låsta Som du trodde var låsta

33/Du stöter på väggar Väggarna viker undan De fanns aldrig

34/Du reser så långt ut att du släpper kontakten med det välkända

35/När du reser genom rymden passerar du okända världar
Du följer med, gör besök Är alltid välkommen
 
36/Du förlorar inte tilliten

37/Du ser andra resenärer

38/Nära och på avstånd
I ditt eget hjärta
Du mellanlandar i olika världar

39/Världar i världar
System i system

40/I Myxås rosa kristall
Sjunger körerna
Deras sång
Upphör aldrig

41/Du möter varelser från okända världar

42/Du lever i förvandlingen

43/Du vilar i ditt centrum      I universums centrum

 

Fén Karut trummar på Gefton Ohlan. Hon trummar för livet och för döden. För hjärtats resa.

Gefton Qers är den svarta planeten. I dess inre finns livets blomma.

 

                ∞ 

Vi är inte ensamma i universum. Men vår planet – och varelserna på den – har i hög utsträckning förlorat kontakten med andra dimensioner. (planeter).
Att vara en utomjording kan vara en högst individuell upplevelse. Även motsägelsefull. Det kan innefatta både stolthet, oro, förvirring och klarsyn.
Om du har en känsla av att vara en utomjording skall du lyssna på den känslan! Du vet vem du är!
Din grundton/vibration är en annan än jordens grundton/vibration. När du länkar den grundtonen till jordens grundton hjälper du jorden att läka.
Från:
Krig
Miljöförstöring
Maktmissbruk
Obalans mellan manligt och kvinnligt etc.
Du kan lyssna efter grundtonen i meditation. Du kan också länka din ton till jordens ton i meditation.
Du kan både ha en känsla av främlingskap i den här världen och en intuitiv känsla av säkerhet. Det kan vara ett meningsfullt främlingskap Du är här för att hjälpa jorden att öka sina vibrationer. Som utomjordning kan du i själva verket öka jordens hopp! Du har en kunskapsbank, som du inte alltid är medveten om, men den finns där. Bästa sättet att plocka fram den är genom meditation och reflexion.
 Om du får kontakt med ditt ”utomjordingsväsen” i ditt inre, och lyckas bibehålla den kontakten genom livets olika faser, kommer du att lyckas med också mycket svåra saker. Det utesluter inte spänningar och svårigheter, tvärtom. Men det lär dig att använda dig av spänningarna och svårigheterna på ett konstruktivt sätt.